TIN TỨC - SỰ KIỆN

TUYỂN SINH TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy 2017

Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy 2017

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018, trường cao đăng văn lang Hà Nội thông báo tuyển sinh trung cấp, cao đẳng chính quy 2017 như sau:

Ghi chú: Nhà trường cam kết 100% sinh viên học xong ra trường có việc...

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN - CẤP CHỨNG CHỈ

Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ phục vụ công tác quản lý văn phòng các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội;  ở các cấp cơ sở phường, xã, thị trấn, huyện, thị xã.