TIN TỨC - SỰ KIỆN

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY

TUYỂN SINH SƠ CẤP NGHỀ, ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Khai giảng khóa học nấu ăn

Khai giảng khóa học nấu ăn

Trường cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội khai giảng khóa học nấu ăn tại cơ sở 1 Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, cán bộ có nhu cầu học nấu ăn tại Đông Anh và các vùng lân cận Trường CĐN Văn Lang Hà Nội liên tục khai giảng các lớp Sơ cấp nghề, Trung tấp nghề và CĐ nghề tại Đông Anh